Kancelaria Radców Prawnych

tel. (+48) 61 867 50 65

KLIENT OCZEKUJE ROZWIĄZAŃ, A NIE SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY PROBLEMÓW.

OCZEKUJE POKONANIA PRZESZKÓD, A NIE TWORZENIA TRUDNOŚCI.

POTRZEBUJE KONKRETNYCH EFEKTÓW, A NIE KOLEJNYCH ZNAKÓW ZAPYTANIA.

POTRZEBUJE WIEDZY, A NIE DOMYSŁÓW, POTRZEBUJE PEWNOŚCI LUB SKALKULOWANEGO RYZYKA.